nyelviskola

Az Euro Nyelviskola adatai:

Nyelvtanfolyamok - Euro nyelviskola:

  • Angol nyelvtanfolyam
  • Féintenzív nyelvtanfolyam
  • Intenzív nyelvtanfolyam
  • Szuperintenzív nyelvtanfolyam

Nyelvvizsga az Euro nyelviskolában

  • BME
  • PITMAN
  • ECL
  • ITK-Origó
  • EURO
Az EURO Nyelviskola elérhetőségei:
1072 Budapest, Rákóczi út 12.
Tel: 344-0344
E-mail: euro-nyelviskola@euro-nyelviskola.hu
Web: www.euro-nyelviskola.hu


www.nyelviskola.biz